BODG/2014

je neformálne združenie neprofesionálnych výtvarníčok, ktoré vzniklo začiatkom roka 2014 v Nitre. Cieľom združenia je vzájomná podpora tvorivej činnosti jej členiek, spoločné výstavy a prezentácia kreativity. BODG je bodom, kde sa stretáva ženskosť, nadšenie a rôznorodosť, jeho stredobodom je galéria, ktorá reprezentuje všetky tvorivé ženy v pokušení.
Vitajte vo svete ženskej fantázie a farieb.
 

BODG/2014

BODG/2014 is a registered association of women leisure visual artists established in Nitra in the beginning of 2014. The aim of the association is a mutual support of its members and their creative activities, group exhibitions and presentation of artistic quality.
 

paintings for sale >>
photography for sale >>
prints for sale >>
merchandise >>
prints for sale >>
merchandise >>
photography for sale >>
paintings for sale >>